Om os

Vores Bagsværd arbejder for og har en vision om en dynamisk, levende og aktivitetsfyldt by. En by for borgere, handlende, foreninger og erhvervedrivende. Vi arbejder for at vise hvor vigtig byens handelsliv er for fællesskabet og den lokale attraktivitet. Sammen kan vi løfte i flok, så vi i fællesskab kan vi skabe den by og de muligheder vi alle drømmer om for vores lokalmiljø. Vi fejre det lokale handelsliv gennem aktiviteter og arrangementer i byen og i butikkerne. Vores mål er at forene byen i et stærkt fællesskab.

Vores Bagsværd er en uafhængig forening baseret på medlemskontigenter, kontigenter som bidrager til mere liv i byen i form af aktiviteter, arrangementer og tilskud byens julebelysning.

Foreningen oplever stor opbakning generelt og en stigende interesse i vores fællesskab. Vores medlemskreds inkluderer et bredt udvalg af virksomheder. Blandt andet specialbutikker, frisører, spisesteder, pengeinstitutter og komunale institutioner. Meld dig ind i Vores Bagsværd og få indflydelse på arrangementerne i bybilledet. Foreningens formål er at samle byen, arbejde for fælles interesser og at fremme detailhandlen gennem markedsføring i lokalområdet.

  1. at styrke, udvikle og synliggøre Bagsværd som et attraktivt handels- og serviceområde,
  2. at bidrage til markedsføring af Bagsværds handelsliv og foreningens medlemsvirksomheder,
  3. at udøve politisk og administrativ påvirkning til fremme af aktiviteter og tiltag, som forbedrer byrummet samt skaber bedre tilgængelighed og bedre parkeringsforhold for foreningens medlemmers kunder i Bagsværd bycentrum,
  4. gennem sit virke at skabe værdier til gavn for medlemsvirksomhederne og til det lokalsamfund, som foreningen ønsker at bidrage til og være en væsentlig del af, og
  5. at foreningens virke og handlinger til enhver tid skal markere, at Bagsværd er områdets handels- og oplevelsesby nr. 1.